Klasseorganisatie Regenboog


Bestuur:


 Voorzitter: Frank Tol

em@il: Voorzitter


Penningmeester:

Arjen Snoekc

H.A. Kooijkerplein 10, 9713 GV Groningen

tel: 06-21521797

em@il: Penningmeester

Bankrekening nr.:NL73ABNA0489845657  t.n.v. Regenboogclub Groningen


Secretaris:

Bas de Nes

Kwaakhaven 32, 2341 NW OEGSTGEEST

tel 06-52003339

em@il:  Secretaris


Bestuursleden zijnde vertegenwoordigers van:


 

Regio West:

Ellert Janssen:

em@il: Regio West

Regio Noord:

Fetze Reitsma:

tel: 06-51103866

em@il: Regio Noord

Voorzitter Technische Commissie:

John van Gelder  em@il: Technische Commissie


 COMMISSIES:


 Public Relations / Sponsorzaken:

Frank Bik

em@il: public relations/sponsorzaken


Website:

Robert Kampschreur

em@il: webmaster

+

Wim van ‘t Hoogerhuys


Regenboogmagazine:

Arthur Diephuis  uitgever + redactie

magazine@regenboogclub.nl

+

Wim van ‘t Hoogerhuys


Bijzondere leden


 

Ereleden

J. Metzelaar † P.J. Kempeneers
G. Beck † J-B. Lucas
W.F. de Vreeze J.R. van Raay
K.R. Plaatje T.O.G. Feenstra
B. van Wijk H.B.R. de Kraa

Ridders

H.B.R. de Kraa,

H. Noppen,

J.C.J. van Staveren


Postadres:   Kwaakhaven 32, 2341 NW OEGSTGEEST


Kamer van Koophandel: 40445963


Statuten  Klik hier voor de statuten